Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να βρείτε τα έντυπα που αφορούν είτε την εταιρεία γενικά είτε μεμονωμένα θέματα όπως καταλόγους προϊόντων, οδηγούς συντήρησης κλπ. Αυτά τα έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τα ανοίξετε ή να τα λάβετε στον υπολογιστή σας. Αν δεν έχετε αναγνώστη PDF, μπορείτε να κάνετε λήψη του Adobe Acrobat Reader® εδώ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Alcoa® Wheels