Σ’ αυτό το χώρο μπορείτε να βρείτε έντυπα που αφορούν είτε την εταιρεία γενικά είτε εξειδικευμένα θέματα: κατάλογοι προϊόντων, οδηγοί συντήρησης κλπ. Αυτά τα έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να κάνετε τη λήψη τους στον υπολογιστή σας. Αν δεν έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων αυτού του τύπου, μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος Adobe Acrobat Reader® εδώ.

Κατάλογος Προϊόντων Kristanas Wheels®

Κατάλογος Αξεσουάρ για ζάντες Alcoa® Wheels

Οδηγίες προετοιμασίας και τοποθέτησης ζαντών

Διαδικασία Καθαρισμού Ζαντών Alcoa® Wheels

Διαδικασία Καθαρισμού Ζαντών DuraBright® Alcoa® Wheels

Εγχειρίδιο Οδηγιών για ζάντες Alcoa® Wheels

Κατάλογος Ζαντών Alcoa® Wheels